<noframes id="fn5tp"><address id="fn5tp"><listing id="fn5tp"></listing></address><span id="fn5tp"><span id="fn5tp"><th id="fn5tp"></th></span></span><noframes id="fn5tp"><form id="fn5tp"><th id="fn5tp"></th></form>

<address id="fn5tp"><listing id="fn5tp"></listing></address>

<noframes id="fn5tp"><address id="fn5tp"><nobr id="fn5tp"></nobr></address>
  首頁 > 八字算命

  十神怎么推算

  八字中的十神是一種八字中日支與其他干支生克關系的體現,《淵海子評》對這種有較為詳細的說解,十神這種理論是以日支為主,以日支代表自己本身,再用日支和其它干支對比,同時還對比藏干,得出“神”,這種生克關系共有十種,因此又成為“十神”,這《淵海子評?論日為主》就詳細的說明了八字十神怎么看,怎么區別定義的方式。

   

  一曰官分之陰陽,曰官曰殺。甲乙見庚辛也,甲見庚為殺,陽見陽也;見辛為官,陽見陰。乙見庚為官,見辛為殺。

  二曰財分之陰陽,曰正財曰偏財。甲乙見戊已是也;陽見陰為正財,陰見陽為偏財。

  三曰生氣之陰陽,曰印綬曰倒食。甲乙見壬癸是也,甲見癸、乙見壬為印綬;甲見壬、乙見癸為偏印。

  四曰竊氣之陰陽,曰食神曰傷官。甲乙見丙丁是也;甲見丙為食神、見丁為傷官;乙見丁為食神、見丙為傷官。

  五曰同類之陰陽,曰劫財曰陽刃。甲乙見甲乙是也;陽見陽為陽刃,陽見陰為劫財。

  由上可以看出十神名目所定:

  異性克我日主者,謂之正官;又名官祿、祿神、官貴。

  同性克我日主者,謂之偏官,又名七殺、五鬼、將星、孤極星。

  異性生我日主者,謂之正??;又名魁星、孤極星。

  同性生我日主者,謂之偏??;又名梟印、倒食、吞陷煞、退神等。

  日主所克異性者,謂之正財;又名財馬、催官星、壯神。

  日主所克同性者,謂之偏財。

  異性所泄日主元氣者,謂之傷官;又名背祿。

  同性所泄日主元氣者,謂之食神;又名天廚、進神、爵星、壽星等。

  同性與日主同類者,謂之比肩、劫敗、逐馬、敗財、祿神。

  異性與日主同類者,謂之劫敗、陽刃。

  熱門測算工具

  ? 好紧好湿好黄的视频免费